Контакты:
ул. Триглав 31
6160 Тъжа
община Павел баня
област Стара загора

Моб.: 0899 781 900

Email: petia_sd@abv.bg

Петя Дочева

Банкова сметка за преводи
Банка ДСК , клон Казанлък
BIC: STSABGSF
IBAN: BG 20 STSA 93000020199980
"ТРИГЛАВ ТЪЖА" ЕООД

copyright © Triglav & Roses
created by DIA Ltd